Bookmark and Share Add to Favorites  

สีน้ำกันความร้อนและสีน้ำยืดหยุ่นปิดรอยแตกร้าว

กันความร้อน

Product name Details

BRITON Insulation Paint

  •  เป็นสีน้ำอะครีลิค 100%  ผสมเม็ดไมโครเซรามิคซึ่งเป็นฉนวนกันความร้อน   สามารถสะท้อนรังสีความร้อนได้มากกว่า 90%   ฟิล์มสีทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศ ไม่จับฝุ่นง่าย  ทนเชื้อราและตะใคร่น้ำ  ปราศจากสารปรอท ตะกั่ว และใยแก้ว  ใช้งานได้กับพื้นผิวหลายชนิด  ทั้งผิวปูน, กระเบื้องหลังคาคอนกรีต ,แผ่นใยหิน , พื้นผิวไม้, พื้นผิวโลหะ

ยืดหยุ่นปิดรอยแตกร้าว

Product name Details

BRITON Elastomerics 

Wall  Coatings

  • เป็นสีน้ำอะครีลิค 100%  สำหรับใช้งานภายนอก และภายใน  ฟิล์มมีประสิทธิภาพยืดหยุ่น ปกปิดรอยแตกร้าว รอยแตกลายงา บนผนังปูนฉาบได้ดี  ปราศจากสารปรอท ตะกั่ว

 

สีทับหน้าชนิดอื่นๆ
สีน้ำมัน (882) สีน้ำสูตรประหยัด ทาภายในและภายนอก (977) สีน้ำสูตรมาตรฐานทาภายในและภายนอก (1021)
สีน้ำทนสภาวะอากาศ ทาภายในและภายนอก (1136)