Bookmark and Share Add to Favorites  

สีทาหลังคาสูตรน้ำ

Product name Details

 สีทาหลังคาสูตรน้ำ

 

  •  เป็นสีสูตรน้ำ สำหรับทาหลังคา ใช้งานง่าย ไม่มีพิษ ทนรังสี UV ยืดหยุ่น ไม่แตกร้าว มีหลายสี

 

สินค้าอื่นๆ
สีโป๊วรอยแตกผนัง (1727) น้ำยากันซึม (685)