Bookmark and Share Add to Favorites  

สีโป๊วรอยแตกผนัง

Product name Details

OTANI Wall Putty

 

  • สีโป๊วโอทานิ เป็นสีโป๊วที่มีคุณภาพสูง  เนื้อเหนียวแน่น ละเอียด แห้งเร็ว และป้องกันการแตกร้าวได้ดี ทำให้งานฉาบผิวสวยงามขึ้นเหมาะสำหรับใช้ในงานคอนกรีต, ปูนฉาบ, อิฐ และแผ่นกระเบื้องใยหิน

 

สินค้าอื่นๆ
สีทาหลังคาสูตรน้ำ (714) น้ำยากันซึม (685)