Bookmark and Share Add to Favorites  

สีอีพ็อกซี่สำหรับรองพื้นปูนและโลหะ

สำหรับโลหะ

Product name Details

 BRITON Epoxy Zinc Phosphate RO Primer 

  • สีอีพ็อกซี่ระบบสองส่วน คุณสมบัติกันสนิมได้ดีเยี่ยม  แห้งเร็ว  ยึดเกาะกับพื้นผิวได้ดี  มีความทนทานต่อสารเคมี  ไม่มีส่วนผสมของสารตะกั่วและปรอท  เหมาะกับพื้นผิวเหล็ก

BRITON Epoxy Zinc Phosphate Primer

  • สีอีพ็อกซี่ระบบสองส่วน  คุณสมบัติกันสนิมได้ดี    แห้งเร็ว  ยึดเกาะกับพื้นผิวได้ดี  มีความทนทานต่อสารเคมี  ไม่มีส่วนผสมของสารตะกั่ว  เหมาะกับพื้นผิวเหล็ก และพื้นผิวโลหะอื่นๆ ที่ไม่ใช่เหล็ก  เช่น ฮะลูมิเนียม, สังกะสี เป็นต้น

BRITON Epoxy Zinc Rich Primer

 

  • สีอีพ็อกซี่ซิงค์ริช ระบบ 2 ส่วน  มีคุณสมบัติป้องกันสนิมบนพื้นผิวเหล็กได้ดีเยี่ยม  โลหะที่จะพ่นต้องทำความสะอาดพื้นผิว โดยการพ่นทรายมาแล้ว  สามารถทาทับด้วยสีอื่นได้  มีความทนทานต่อสารเคมี  ความร้อน  น้ำมันได้ดี

BRITON Epoxy Under Coat 

  • สีอีพ็อกซี่อันเดอร์โคท ชนิด 2 ส่วน  ให้ฟิล์มสีที่มีความหนา ช่วยลดขั้นตอนการทาสีลง  ยึดเกาะกับชั้นสีรองพื้น และสีทับหน้าได้ดี  ทนทานต่อสารเคมี  สารละลาย , น้ำ และน้ำมันได้ดีมาก

 

สำหรับปูน

Product name Details

BRITON Epoxy Concrete Primer

  • สีรองพื้นคอนกรีตอีพ็อกซี่ ชนิด 2 ส่วน  มีคุณสมบัติช่วยปรับสภาพพื้นผิวปูนที่เป็นรูพรุง หรือฝุ่นผง  เพิ่มการยึดเกาะระหว่างพื้นผิวคอนกรีต กับสีทับหน้า  ทนทานต่อสารเคมี, น้ำมัน และสารละลายต่างๆ 

 

สีอีพ็อกซี่ชนิดอื่นๆ
สีอีพ็อกซี่สำหรับทับหน้าโลหะ,ปูน,และเทปรับระดับ (1241)