Bookmark and Share Add to Favorites  

ปูนฉาบแต่งผิวพรีเมี่ยมสีเทา

 

BIRTON – MIX  Putty Grey

 

  • รายละเอียด : ผงสีเทา เหมาะสำหรับพื้นผิวปูน คอนกรีต อิฐ อิฐบล็อก  สำหรับงานฉาบบาง  ลบรอยแตกร้าว ที่ต้องการคุณภาพสูงสุด  เพื่อให้พื้นผิวเรียบ  เนียน  สวยงาม  ทาสีทับได้
  • การใช้งาน   : พื้นผิวภายนอก และภายในอาคาร   ผสมน้ำในอัตราส่วน  เบอร์ตัน – มิกซ์   100  ส่วน   :  น้ำ  45  ส่วน
  • อัตราการใช้ : 0.50 – 1.50 กก./ตารางเมตร   ขึ้นอยู่กับความหนาบาง  และความเป็นรูพรุนของพื้นผิวที่ต้องการฉาบ  การฉาบแต่ละครั้งไม่ควรเกิน  2  มม.
 

 

สินค้าประเภทอื่นในผลิตภัณฑ์ปูนฉาบ
BIRTON – COAT Interior & Exteria (1089) สินค้าอื่นๆในผลิตภัณฑ์ปูนฉาบ (956) ปูนฉาบแต่งผิวสีขาว (1466)
ปูนฉาบแต่งผิวสีเทา (1053) ปูนฉาบแต่งผิวเนื้อละเอียดสีเทา (1762) ปูนฉาบแต่งผิวพรีเมี่ยมสีขาว (1425)